Tältä sivulta löydät perustietoa välimiesmenettelystä. Voitte myös ottaa yhteyttä välimiesmenettelyjä hoitavaan asianajajaan, jos yrityksellänne on toimeksianto välimiesmenettelyyn liittyen.

Ratkaise riidat tehokkaasti

Välimiesmenettely on sopimukseen perustuvaa riidanratkaisua, jonka tuloksena on täytäntöönpanokelpoinen tuomio. Välimiesmenettely on tehokas ja nopea riidanratkaisuvaihtoehto tuomioistuinmenettelylle. Välimiesmenettelyä käytetään erityisesti yritysten välisien riitojen ratkaisussa. Menettelyn etuna on myös, että välimiehillä on yleensä kyseessä olevien riitakysymysten ratkaisemiseksi tarvittava erityinen asiantuntemus.

Next Prev